Algemene voorwaarden

1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rosea Pommeralis en een wederpartij.
2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Rosea Pommeralis geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden.

2. Identiteit van de ondernemer

Rosea Pommeralis

Grotestraat 43

6654 BK Deest

Telefoonnummer: 06-10643695

Emailadres: info@roseapommeralis.nl

KVK nummer: 59737395

BTW identificatienummer: NL186614615B01

3. Aanbiedingen en overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
4. De overeenkomst tussen wederpartij en Rosea Pommeralis gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Rosea Pommeralis en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.
5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Rosea Pommeralis dit per e-mail of telefonisch aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
6. De overeenkomst tussen wederpartij en Rosea Pommeralis is bindend op het moment dat Rosea Pommeralis per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door Rosea Pommeralis aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan Rosea Pommeralis.

4. Betaling 
1. Betalingen aan Rosea Pommeralis kunnen gedaan worden door middel van IDeal, overboeking vooraf, of na overleg tussen wederpartij en Rosea Pommeralis contant.

5. Leveringsvoorwaarden 
1. De bestelling door wederpartij wordt geleverd nadat de betaling van de volledige factuur door Rosea Pommeralis is ontvangen.
2. Alle producten die op voorraad zijn worden binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij sprake is van overmacht.
3. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en Rosea Pommeralis schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 3 maanden.
5. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via PostNL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. Rosea Pommeralis draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor het beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL.
6. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.

5. Garantie, ruilen en retourneren 
1. Rosea Pommeralis controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. Rosea Pommeralis is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL of anderen.
2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. Rosea Pommeralis en de wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.
3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail of contactformulier te sturen naar Rosea Pommeralis. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden.
4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 14 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal Rosea Pommeralis binnen 14 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.
5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Rosea Pommeralis, door leveren van een verkeerd artikel, onjuiste maat of verkeerde kleur.
6. Rosea Pommeralis garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. Rosea Pommeralis garandeert op het moment van verzenden een houdbaarheidstermijn van de producten van minimaal één maand. Uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van producten waarbij specifiek is aangegeven dat de aanbieding gebeurt naar aanleiding van de houdbaarheidsdatum.
7. Om de hygiëne en veiligheid te kunnen garanderen, kan crème nooit worden geretourneerd of geruild. Bij het retourneren of ruilen van overige verzorgingsproducten geldt dat deze in originele staat en verpakking met verzegeling moeten zijn, om in aanmerking te komen voor ruilen of retourneren. Ook supplementen kunnen slechts worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking.

6. Aansprakelijkheid 
1. Rosea Pommeralis aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
2. Rosea Pommeralis is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.
3. Rosea Pommeralis is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door Rosea Pommeralis geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of produkt geleverd door Rosea Pommeralis.
4. Rosea Pommeralis is niet verantwoordelijk voor allergische of overgevoelige reacties op de producten. Van ieder product staat duidelijk aangegeven welke ingrediënten en welke bekende mogelijke allergenen het bevat. Rosea Pommeralis werkt met natuurlijke producten die doorgaans geen klachten veroorzaken. Een individuele overgevoeligheid kan echter altijd voorkomen en valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid van Rosea Pommeralis. Aangeraden wordt om van ieder product eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen, alvorens grotere lichaamsoppervlakken in te smeren. De verzorgingsproducten van Rosea Pommeralis zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.
5. Rosea Pommeralis aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het onjuist opvolgen van adviezen of door onjuiste adviezen als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de wederpartij.

7. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Rosea Pommeralis niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.
2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Privacyverklaring
1. Rosea Pommeralis gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen.
2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen.
3. Rosea Pommeralis respecteert de privacy van alle online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

9. Recht 
1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Rosea Pommeralis is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

 

Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.